» 
alemán árabe búlgaro checo chino coreano croata danés eslovaco esloveno español estonio farsi finlandés francés griego hebreo hindù húngaro indonesio inglés islandés italiano japonés letón lituano malgache neerlandés noruego polaco portugués rumano ruso serbio sueco tailandès turco vietnamita
alemán árabe búlgaro checo chino coreano croata danés eslovaco esloveno español estonio farsi finlandés francés griego hebreo hindù húngaro indonesio inglés islandés italiano japonés letón lituano malgache neerlandés noruego polaco portugués rumano ruso serbio sueco tailandès turco vietnamita

definición - основа

основа (n.)

1.подпора, върху която нещо се закрепва или поставя, така че да стои стабилно

2.в биологията - най-долната част на анатомичен орган, най-близката част до точката на прикрепяне

3.част от думата, която остава след отстраняване на окончанието и която е носител на лексикалното значение

4.най-ниският край на нещо

5.частта, която се намира в най-ниския сектор на нещо

6.поддържаща конструкция, излята под постройка, стена и др., която осигурява стабилността на цялото

7.положително цяло число, което е основа на бройна система

8.линия или плоскост, от която се издига височината на дадена геометрична фигура

9.водоразтворима съединение на метал с хидроксилна група, което променя червения лакмус в син и при взаимодействие с киселините образува соли

10.каменна или бетонна основа, върху която се изгражда паметник, статуя, колона и др.

11.предварително обработена със специална смес повърхност, обикновено платно или стена, върху която се рисува с бои

12.главна, съществена част, върху която нещо - аргумент, теза и пр. - се изгражда

основа (v.)

1.давам начало на съществуването на нещо

2.юридически поставям начало на някаква инициатива, организация и т. н.

3.имам за основа, изхождам от нещо

4.слагам началото на, внасям в употреба, прилагам на практика

   Publicidad ▼

definición (más)

definición de основа (Wikipedia)

sinónimos - основа

   Publicidad ▼

ver también

frases

diccionario analógico
factotum (en)[Domaine]

Creation (en)[Domaine]

основа (v.)


 

creation (en)[ClasseHyper.]

personne à l'origine de quelque chose (fr)[Classe]

(performance; enforcement; execution; implementation; carrying out; fulfillment; fulfilment), (action; busyness; activity; employment; occupation; pursuit; demeanor; demeanour; comportment; behavior; behaviour; actions; conduct; doings; activities), (act; human action; human activity; deed) (en)[termes liés]

factotum (en)[Domaine]

IntentionalProcess (en)[Domaine]

Founding (en)[Domaine]

Process (en)[Domaine]

administration (en)[Domaine]

SocialRole (en)[Domaine]

cause, do, make (en) - beginning, commencement, start (en) - conceiver, mastermind, originator (en) - creator (en)[Hyper.]

creation, foundation, founding, initiation, innovation, instauration, institution, introduction, origination (en) - initiator, instigator (en) - groundbreaker, innovator, pioneer, trailblazer (en) - coordinate, fix, order, organise, organize, put in order, put right (en) - constitute, establish, found, institute, plant (en) - devise, get up, machinate, organise, organize, prepare (en) - forge, form, mold, mould, shape, work (en) - establish, found, launch, set up, start up (en) - organise, organize, stage (en) - organise, organize, unionise, unionize (en) - form, organise, organize (en) - initiate, pioneer (en) - innovate, introduce (en) - build up, create (en) - charge, commit, institutionalise, institutionalize, send (en) - arise, develop, grow, originate, rise, spring up, uprise (en) - groundbreaking, innovational, innovative (en) - begin, commence, lead off, start (en)[Dérivé]

bring into being, call into being, create (en) - initiate, originate, start (en)[Nominalisation]

основа (v.)


основа (v.)


 

construct; fabricate; make; manufacture; turn out; produce (en)[Classe...]

reproduce; procreate; multiply; induce; originate; engender; bring forth; beget; father; cause; do sth. to; generate; breed (en)[Classe...]

create; bring into being; call into being (en)[Classe]

creation (en)[ClasseHyper.]

association et œuvre de bienfaisance (fr)[Classe]

personne à l'origine de quelque chose (fr)[Classe]

ban; inhibit; prohibit; deny; decline; refuse; repulse; turn down (en)[Classe]

annuler ou supprimer (fr)[Classe]

rendre nul (procédure juridique) (fr)[Classe]

(builder; constructor; building contractor), (construction; building), (construct; set up; knock up; build) (en)[Thème]

(creation), (create; bring into being; call into being) (en)[Thème]

(union; connexion; junction), (association), (adherent) (en)[Thème]

(territory), (colonization; colonisation; settlement) (en)[Thème]

(paper; journal; newspaper), (review) (en)[Thème]

(performance; enforcement; execution; implementation; carrying out; fulfillment; fulfilment), (action; busyness; activity; employment; occupation; pursuit; demeanor; demeanour; comportment; behavior; behaviour; actions; conduct; doings; activities), (act; human action; human activity; deed) (en)[termes liés]

factotum (en)[Domaine]

Creation (en)[Domaine]

Founding (en)[Domaine]

Process (en)[Domaine]

economy (en)[Domaine]

NonprofitOrganization (en)[Domaine]

administration (en)[Domaine]

SocialRole (en)[Domaine]

Removing (en)[Domaine]

begin, commence, get, get/set to work, get down, set about, set out, start, start out, take to (en) - create, make (en) - financial institution, financial organisation, financial organization (en) - creator (en)[Hyper.]

first step, initiative, opening, opening move (en) - opening (en) - induction, initiation, releasing gear, trigger (en) - beginning, commencement, start (en) - creation, foundation, founding, initiation, innovation, instauration, institution, introduction, origination (en) - inception, origin, origination, outset (en) - start (en) - arrival, entrant, fledgeling, fledgling, freshman, neophyte, newbie, newcomer, starter (en) - conceiver, mastermind, originator (en) - beginning, commencement, first, get-go, kickoff, offset, onset, outset, showtime, start, starting time (en) - creative, inventive, originative (en) - first, inaugural, initiative, initiatory, maiden (en) - coordinate, fix, order, organise, organize, put in order, put right (en) - constitute, establish, found, institute, plant (en) - devise, get up, machinate, organise, organize, prepare (en) - forge, form, mold, mould, shape, work (en) - establish, found, launch, set up, start up (en) - organise, organize, stage (en) - organise, organize, unionise, unionize (en) - form, organise, organize (en) - initiate, pioneer (en) - innovate, introduce (en) - build up, create (en) - charge, commit, institutionalise, institutionalize, send (en) - arise, develop, grow, originate, rise, spring up, uprise (en) - groundbreaking, innovational, innovative (en) - begin, commence, lead off, start (en) - abolishment, abolition (en) - abolishable, repealable (en)[Dérivé]

bring into being, call into being, create (en) - initiate, originate, start (en)[Nominalisation]

nugatory (en)[Rendre+Attrib.]

click shut, close, close down, close up, fall shut, fold, shut, shut down, swing shut (en)[Ant.]

основа (v.)


Wikipedia

Основа

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Направо към: навигация, търсене
200px

Според теорията за електролитна дисоциация основите са химични съединения, които във воден разтвор се дисоциират на метални катиони и хидроксидни аниони.Броят на хидроксидните аниони посочва колко валентна е една основа.Например NaOH е едновалентна основа, Са(ОН)2 е двувалентна основа.Според протонната теория, основите са акцептори на протони. Според теорията на Люис основите са вещества, които отдават електронна двойка.

Основите бурно реагират с киселини. Процесът се нарича неутрализация и в резултат от него се получават сол и вода:

NaOH + HCl → NaCl + H2O

При взаимодействието на един мол натриева основа с един мол солна киселина се получават един мол натриев хлорид и един мол вода.Основите взаимодействат и с киселинни оксиди, като се получават соли и се отделя вода. Основите променят червеният лакмус в син, а фенолфталейна в малиненочервено.Силата на основите зависи от тяхната pKb (отрицателния десетичен логаритъм от концентрацията на хидроксидните аниони, които се дисоциират при разтварянето на основата във воден разтвор). Колкото по-висока е pKb, толкова по-силен редуктор (акцептор на протони, донор на електронни двойки) е дадената основа..

 

todas las traducciones de основа


Contenido de sensagent

  • definiciones
  • sinónimos
  • antónimos
  • enciclopedia

  • определение
  • синоним

   Publicidad ▼

 

6500 visitantes en línea

computado en 0,172s

   Publicidad ▼