definición y significado de EUROVOC MT1016 | sensagent.com


   Publicitad D▼


 » 
alemán árabe búlgaro checo chino coreano croata danés eslovaco esloveno español estonio farsi finlandés francés griego hebreo hindù húngaro indonesio inglés islandés italiano japonés letón lituano malgache neerlandés noruego polaco portugués rumano ruso serbio sueco tailandès turco vietnamita
alemán árabe búlgaro checo chino coreano croata danés eslovaco esloveno español estonio farsi finlandés francés griego hebreo hindù húngaro indonesio inglés islandés italiano japonés letón lituano malgache neerlandés noruego polaco portugués rumano ruso serbio sueco tailandès turco vietnamita

Definición y significado de EUROVOC MT1016

Diccionario analógico

EUROVOC

EUROPOS BENDRIJOS

europinė struktūra

Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB ambasadorių komitetas • Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB institucija • Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB jungtinė asamblėja • Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB jungtinis komitetas • Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB konvencija • Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB Ministrų Taryba • antrasis EPS etapas • Antroji Lomės konvencija • Aruša konvencija • atsisakymo nuostatų straipsnis • bendra pinigų politika • bendra pozicija • bendra valiutų kurso politika • bendradarbiavimas vidaus reikalų klausimais • bendri veiksmai • Bendrijos iniciatyva • Bendrijos interesų paskelbimas • Bendrijos interesų projektas • Bendrijos politika • Bendrijos politika - nacionalinė politika • Bendrijos programa • Bendrijos remiamoji veikla • Bendrijos teisynas acquis • Bendrijos veikla • Bendrijos veiksmai • Bendrijos vidaus santykiai • bendroji gynybos politika • bendroji rinka • bendroji užsienio ir saugumo politika • daugiašalė kontrolė • derybos dėl EB susitarimo • derybos dėl narystės • EB Asociacijos taryba • EB bendradarbiavimo susitarimas • EB jungtinė institucija • EB laikinasis susitarimas • EB padėtis • EB pereinamasis laikotarpis • EB prekybos susitarimas • EB susitarimas • EB susivienijimo susitarimas • EB tarpvalstybinis bendradarbiavimas • EEE jungtinė institucija • EEE jungtinis komitetas • EEE jungtinis konsultacinis komitetas • EEE jungtinis parlamentinis komitetas • EEE Taryba • ekonominė ir pinigų sąjunga • ekonominė ir socialinė sanglauda • EPS kalendorinis planas • EPS politikos koordinavimas • ES bendradarbiavimas teisingumo srityje • ES bendradarbiavimo organas • ES pagrindinių teisių chartija • ES policijų bendradarbiavimas • ES santykiai • ES tarptautinis vaidmuo • ES vyriausybių konvencija • Eurojustas • europinės plėtros iniciatyva • europinis tinklas • Europolas • Europos anglių ir plieno bendrija • Europos arešto orderis • Europos atominės energijos bendrija • Europos Bendrija • Europos Bendrijos • Europos ekonominė erdvė • Europos konstitucija • Europos pilietybė • Europos politinė sąjunga • Europos politinis bendradarbiavimas • Europos Sąjunga • Europos Sąjungos narystė • Europos Sąjungos vystymas(is) • Europos susivienijimo sutartis • glaudesnis bendradarbiavimas • iškasenų eksporto sistema • Jaundės konvencija • Ketvirtoji Lomės konvencija • kreipimasis į EB įgaliotinį • Lomės konvencija • mišrus sutsitarimas • pagrindų sprendimas • pasirengimo narystei strategija • piliečių Europa • pirmasis EPS etapas • Pirmoji Lomės konvencija • prisijungimas prie Europos Sąjungos • Sąjungos išplėtimas • Stabex • stabilumo paktas • stojimo kriterijai • teisingumas ir vidaus reikalai • trečiasis EPS etapas • Trečioji Lomės konvencija • vyriausiasis BUSP įgaliotinis

   Publicidad ▼

 

todas las traducciones de EUROVOC MT1016


Contenido de sensagent

  • definiciones
  • sinónimos
  • antónimos
  • enciclopedia

 

4568 visitantes en línea

computado en 0,047s