» 
alemán árabe búlgaro checo chino coreano croata danés eslovaco esloveno español estonio farsi finlandés francés griego hebreo hindù húngaro indonesio inglés islandés italiano japonés letón lituano malgache neerlandés noruego polaco portugués rumano ruso serbio sueco tailandès turco vietnamita
alemán árabe búlgaro checo chino coreano croata danés eslovaco esloveno español estonio farsi finlandés francés griego hebreo hindù húngaro indonesio inglés islandés italiano japonés letón lituano malgache neerlandés noruego polaco portugués rumano ruso serbio sueco tailandès turco vietnamita

traducción - a

a caballo

ridende, til hest

a casa

bortom, her, hit, innom

a casa (adv.)

hjem, hjemme, hjemover

a condición de que

forsørge, på betingelse av

a continuación (adv.)

deretter, etter, etterpå, , seinere

a corto plazo (adj.)

kortsiktig, korttids-

a corto plazo (adv.)

kortsiktig, korttids-

a costa de lo que sea (adv.)

for enhver pris

a cuadros (adj.)

rutemønster, rutet

a diferencia de

i motsetning til

*a duras penas (v.)

leve fra hånd til munn

a duras penas (adv.)

nesten ikke

a escala nacional (adv.)

nasjonalt

a excepción de

bortsett fra

a falta de

i mangel av

a favor de

for, tilhenger av

a favor de (n.)

gunst, velvilje

a fin de

å, for å

a fin de que

for at, slik at

a flote (adj.)

flytende

a fondo (adj.)

grundig

a intervalos (adv.)

her og der, med mellomrom

a la atención de

c, c/o, o, ved

a la buena de Dios (adv.)

på slump, tilfeldig, vilkårlig

a la cabeza (adj.)

forrest, fremst, først, ledende

a la cabeza (n.)

best i klassen

a la carrera

rask

a la derecha (adj.)

høyre-, til høyre

a la inversa (adv.)

derimot, tvert imot

a la izquierda (adj.)

på venstre hånd, venstre

a la izquierda (adv.)

mot klokka, mot urviseren, til venstre

a la larga (adv.)

i det lange løp, i lengden

a la luz de

i lys av

a la memoria de

til minne om

a la par (adv.)

side om side

a la ventura (adv.)

på slump, tilfeldig, vilkårlig

a la vez (adv.)

samtidig

a largo plazo (adj.)

langtids-

a lo más (adv.)

akkurat, bare, kun

a lo sumo (adv.)

akkurat, bare, kun

a máquina (adv.)

automatisk

a menudo (adv.)

hyppig, ofte, stadig

a mitad (adj.)

i midten av, midt-

a partir de ahora

heretter, i det følgende

a paso de tortuga (adv.)

med sneglefart

a paso ligero (adj.)

i rask marsj, litt brennfort

a pesar de (adj.)

uansett, uten hensyn til

a pesar de (que)

dog, enda, selv om...

a pesar de que

dog, enda, selv om...

a pesar de que (adv.)

selv om, skjønt

a pesar de todo

tross alt

¡a propósito! (adv.)

iforbifarten, i forbifarten

a prueba (adv.)

på prøve, til gjennomsyn

a prueba de aire (adj.)

lufttett

a pulso (adj.)

frihånds-

a rayas (adj.)

linjert, stripet

a regañadientes (adj.)

motstrebende, motstrebende/-villig

a saber (adv.)

det vil si, dvs., nemlig

a salvo

i sikkerhet

a sangre fría

med kaldt blod

¡a su salud!

prosit

a tiempo parcial

deltid, deltids-

a toda costa (adv.)

for enhver pris

*a toda prisa (v.)

føre bort i en fart

a toda prisa

i full fart

a toda prisa (adv.)

i hui og hast, sporenstreks

a toda velocidad

i full fart, kjemperaskt

a toda velocidad (adv.)

i stor hast, sporenstreks

a todo gas

for fullt, full fart

a través

kryss-, kryssende, via

a través de

gjennom, med, ved

a trompicones (adv.)

i rykk og napp, oppstykket

¡a tu salud!

prosit

a un lado (adv.)

til side

a voz en cuello (adv.)

av full hals, rope så høyt en kan

a vuelta de correo (adv.)

med neste post

   Publicidad ▼

traducción - a (Wikipedia)

A

A

diccionario analógico

   Publicidad ▼

 

todas las traducciones de a

definición y sinónimos de a


Contenido de sensagent

  • traducción
  • definiciones
  • sinónimos
  • antónimos
  • enciclopedia

   Publicidad ▼

 

2685 visitantes en línea

computado en 0,265s

   Publicidad ▼